Op zoek naar de acupuncturist?

   
 
de acupuncturist
 
Acupunctuur in het Westen SKEPP.
Om deze fout te verdoezelen, beweert Soulié vanaf nu: Elke acupuncturist in China laat zich naalden naar eigen idee maken de eenvoudige naainaalden van kleermakers, fijn en in legering met hard koper, worden vaak gebruikt.15 Niets van aan. Ook in China heeft men nooit naainaalden met een koperlegering gekend.
de Acupuncturist.
Ik houd me sinds 1981 bezig met Traditionele Chinese Geneeskunde. Na een afgeronde opleiding tot fysiotherapeut, volgde ik de driejarige opleiding tot acupuncturist bij het Anglo Dutch Institute of Acupuncture te Haarlem en verdiepte ik me vervolgens in de Chinese kruidengeneeskunde.
Acupuncturist.
De normale levensfunctie is voor de TCM erg belangrijk. Voor de acupuncturist is het voelen van de pols een van de belangrijkste manieren om tot een juiste diagnose te komen. Op beide polsen wordt op drie verschillende plaatsen de pols gevoeld.
Wat doet de acupuncturist?
Ook kijkt de acupuncturist naar de manier van bewegen en doet specifieke diagnostiek. Vervolgens kijkt de acupuncturist hoe de klachten het beste behandeld kunnen worden door acupunctuur, maar tevens ook d.m.v. Het doel van de behandeling is om het lichaam weer in balans te brengen.
KINE ROESELARE Roeselare Rumbeke Kinesist Kinesitherapeut Manuele therapie Functionele training Accupunctuur Bekkenbodemtherapie Zwangerschapsbegeleiding Babymassage Manuele lymfedrainage Ademhalingstherapie Bobath therapie Polsrevalidatie Handrevalidatie
Door het aanprikken van deze acupunctuurpunten herstelt de acupuncturist uw energiestroom in de meridianen en verdwijnt de pijn. Acupunctuur wordt niet enkel voor pijn gebruikt, maar ook voor een uitgebreid gamma aan pathologieën, zoals sinusitis, migraine, reflux, constipatie, Door de neuromodulatie waarvoor acupunctuur zo gekend is, kan een acupuncturist een groot aantal lichamelijke functies beïnvloeden.
Info Links: Kinesitherapie Acunpunctuur Peter Vanoverbeke.
Fijne naalden worden ingebracht met de bedoeling de energetische doorstroming te verbeteren, zodat het Yin-Yang evenwicht zich kan herstellen. Om dit effect te bereiken zal de acupuncturist de naald lichtjes bewegen waardoor het lichaam een naaldsensatie kan krijgen de Chinezen noemen dit Deqi.
Acupunctuur Wikipedia.
In de traditionele acupunctuur wordt meestal een combinatie van punten gebruikt. Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde verklaart men ziekte en gezondheid onder meer de volgende uitgangspunten.: Levensenergie ook wel: chi circuleert door 12 meridianen die vertakkingen hebben naar alle organen en lichaamsfuncties. Deze 12 meridianen bevinden zich zowel aan de rechterzijde als ook aan de linkerzijde van het menselijk lichaam. Daarnaast is er sprake van 8 Extra Meridianen Wondermeridianen. Deze zijn ook alle 8 gelokaliseerd aan beide zijden van het lichaam. Zij vervullen een reserve-functie. Een tekort aan Qi kan hieruit geput worden en een overmaat aan Qi kan in deze extra meridianen opgeslagen worden. Qi vindt haar oorsprong in de Jing. Dit is ieders bron ofwel de essentie, daar waar het leven mee begint en gevormd is door Qi van onze ouders en voorouders. Men zou het ook erfelijkheid of datgene wat aan ons doorgegeven is, kunnen noemen.
Terugbetaling Peter De Vilder.
Ook een heel aantal verzekeringsmaatschappijen hebben een akkoord met deze beroepsvereniging BAF, waarbij de kosten van een acupunctuurbehandeling deels terugbetaald kan worden. Download hier de formulieren.: Vlaams Neutraal ziekenfonds. Liberaal ziekenfonds: specifiek formulier te verkrijgen bij de acupuncturist. Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding: vraag je fiscaal attest aan de acupuncturist.
Eufom Acupunctuur: wat waarom.
Acupunctuur: wat waarom. Acupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China. De oorspronkelijke naam was Zhenjiu wat acupunctuur en moxa betekent. De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden acus naald en punctura steek.
De rol van de acupuncturist Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur.
De acupuncturist is verplicht zijn kennis en vaardigheden op een kwalitatief goed niveau te brengen en te houden. Bij onvoldoende deskundigheid dient de acupuncturist door te verwijzen naar een andere, op dat gebied kundigere acupuncturist, of naar een collega in een andere zorgdiscipline.

Contacteer ons